zondag 10 augustus 2008

Vakantiekaart populair


Delft – Wij ontvangen toch steeds graag een kaart vanaf jullie vakantieadres. Een sms of mailtje is ook leuk, maar we ontvangen toch het liefst een groet via een vakantiekaart. Wij zijn daar niet uniek in. De postbode bezorgt dit jaar zo’n 100.000 kilo vakantiekaarten bij Nederlandse gezinnen. Ondanks de toename van internet- en sms-verkeer ziet TGP Post geen afname in de stroom ansichtkaarten uit vakantielanden. Vooral uit de vakantielanden Frankrijk en Turkije komen dit jaar meer kaarten.

 Ook Corien stuurt graag een handgeschreven vakantiegroet naar het thuisfront.

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction. Daaruit blijkt verder dat 68 procent van de vakantiegangers nog steeds handgeschreven vakantiegroeten naar het thuisfront stuurt. Dat percentage ligt zelfs nog hoger onder de generatie die juist veel gebruik maakt van sms e.d. Ruim zeventig procent van de mensen tussen de 15 en 22 jaar stuurt een ansichtkaart naar huis. Slechts 33 procent stuurt een sms en maar 24 procent pleegt een telefoontje naar huis. Vooral vrouwen tussen de 23 en 34 jaar vinden het leuk om een vakantiekaartje te schrijven. In deze leeftijdgroep zendt bijna 90 procent een kaartje naar het thuisfront. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat we in ons land gemiddeld 60 kaarten per jaar ontvangen. Daarvan komen er 30 binnen rond Kerstmist en 5 van een vakantieadres. De overigen hebben te maken met gebeurtenissen zoals een verjaardag.
Als jij weer kaarten verstuurt vergeet dan ook ODD niet. Jouw kaart wordt gepubliceerd en bereikt zo heel veel van je familie en vrienden.

Geen opmerkingen: