dinsdag 19 augustus 2008

Feestelijk nieuws

Helmond – Op het feestje bij Nellie & Pieter Jan afgelopen zaterdagavond zat ik tegenover Annefien. Ze vertelde me dat de Zuid-Willemsvaart bij ’s-Hertogenbosch zal worden omgelegd.
“Net als in Helmond al is gebeurd, wordt ook in ’s-Hertogenbosch een nieuw kanaal met bijbehorende sluizen en kruisende verbindingen gegraven”, vertelde ze onder het genot van een fris glaasje rosé.
“Was dat dan nodig“, wilde Piet, die juist was aangeschoven, weten. Hij leunde achterover en stak een blokje kaas in zijn mond.
“Door dit nieuwe kanaal wordt Zuidoost-Brabant straks beter bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen”, legde Annefien hem uit. Ook zij nam nu een blokje kaas.
“Dat is mooi, maar wat is precies het voordeel voor de hoofdstad van Noord-Brabant”, vroeg gastheer Pieter Jan op zijn beurt.
“Door dit nieuwe kanaal is straks minder vrachtvervoer over de weg nodig. Bovendien hoeft de beroepsvaart niet meer door het nauwe kanaal in de binnenstad van Den Bosch te varen”, voegde Annefien aan haar verhaal toe.

Annefien naast haar zusjes Corien en Els op het verjaardagsfeest bij Nellie.

Het hele feestelijke gezelschap raakte steeds meer geïnteresseerd in het verhaal en hing aan Annefiens lippen. Je kon wel zien dat er schipperskinderen bij waren.
“Dat zullen de mensen in ’s-Hertogenbosch wel heel fijn vinden”, meende Nellie terwijl ze extra stoelen bijschoof voor de buurtjes die juist arriveerden.
“Nou en of”, glunderde Annefien, “De bruggen hoeven veel minder vaak open voor de binnenvaart en daardoor ondervinden de mensen natuurlijk veel minder hinder”.
“Dat vind ik een goed argument”, mengde ik me nu in de discussie, terwijl ik nog een glas rode Spaanse wijn inschonk.
“Ja, en dat is nog niet alles. De leefbaarheid voor de bewoners van de stad verbetert ook omdat ze natuurlijk minder last krijgen van de uitlaatgassen en het geluid van de wachtende auto’s voor een open brug”, beweerde Annefien nu glashard.
“Het klinkt als een groot project. Hoe lang gaat het eigenlijk duren”, vroeg Marjan naast haar.
“Het is het grootste vaarwegproject van ons land”, legde Annefien haar uit, “Het staat in de planning tot 2020 en is het enige project in ons land waar een geheel nieuw kanaal wordt gegraven.”

 Door het omleggen van de Zuid-Willemsvaart hoeft de beroepsvaart niet meer door het nauwe kanaal in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch.

“Als het zolang duurt, zal het wel een flink kanaal zijn”, opperde Anne-Sofie en zette meteen een nieuwe schaal met kippenpootjes neer.
“Dat klopt”, gaf Annefien toe, “Het nieuwe stuk kanaal is negen kilometer lang en loopt parallel aan de A2”. Ze knikte terwijl ze sprak vriendelijk naar Ad die vroeg of ze nog een nieuw glaasje rosé wilde. Corien zette haar glas Spa neer en sprak de hoop uit dat bij het project ook ruimte is voor enig historisch onderzoek. Robin was het meteen met haar eens en benadrukte het belang daarvan.
Annefien wist ook daar het antwoord op: “Rijkswaterstaat is al begonnen met de voorbereidingen. Ze doen bodemonderzoeken en onderzoeken naar archeologische vondsten”. De laatste vraag kwam van Els: “Wanneer wordt het nieuwe kanaal geopend?” Annefien nam haar glas rosé in de hand en zei: “In 2014. Proost!”

Geen opmerkingen: