zaterdag 7 juni 2008

“Spectaculair gezicht”


Stiphout – In het weekend van 16-17-18 mei was Stiphout het toneel van een kleurrijk festival. Rond de Oude Toren werd op zaterdag op een groot feestterrein een kindermiddag werd gehouden. Jurriën & Janneke waren er met Roan en Swen ook van de partij. Er werden allerlei spelletjes gedaan en ouders en kinderen konden samen aan de slag om een gildepak en gildevlag te maken. Broeders van enkele gilden uit de omliggende dorpen waren present om de kinderen te helpen bij hun metamorfose tot gildebroeder en -zuster.

Jurriën & Janneke met hun zoon Roan en Swen liepen ook mee in de optocht van het Gilde.

Aan het eind van de middag trokken de kinderen en hun ouders in een stoet vanaf het feestterrein door het dorp. De kinderen getooid met hun zelfgemaakte gildepakken, vlaggen, petten en trommen. Roan en Swen zagen eruit als echte gildenbroeders. Ook regionale gilden en enkele gastgilden, waaronder twee Belgische en één Duits gilde, gingen met het Stiphouts Gilde in optocht door het dorp.

 Ad stond  met zijn fototoestel langs de route.

Ik begreep van Ad, die met zijn fototoestel langs de route stond, dat verschillende eregasten naar het dorp waren gekomen om het gildefeest mee te vieren. Hij zag o.a. leden van de Tweede Kamer, het Europees parlement en de Provinciale Staten. Er was zelfs hoog internationaal bezoek. Prins Charles-Louis de Mérode, President van de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden was naar Stiphout gekomen om de feestelijkheden bij te wonen. Het kleurrijke gezelschap van Gildekoningen, koninginnen, keizers en gildebroeders trok langs de Sint Trudokerk waar zij de vendelgroet brachten. Ad vertelde: “Ik vind het altijd een spectaculair gezicht als de voorbij lopende vendeliers zo’n vendelgroet brengen”.

Geen opmerkingen: