maandag 25 februari 2008

Het ‘lekker’-gebaar


Helmond – “Mmmmmm, dat is lekker’, zeggen Benthe en Sietske en wuiven met de hand langs het oor om hun woorden kracht bij te zetten. “Waarom doen we dat?”, wilde Benthe graag weten. Waarom wuiven we langs het oor als we willen aangeven dat we iets lekker vinden? Ze mailde die vraag naar de krant voor de rubriek ‘De vraag van de dag’. Het antwoordt van de krant was kort en helder: niemand die het weet.

Mmmmmm, dat is lekker gebaart Benthe.

Dat was nu jammer want nu heeft onze kleindochter nog geen antwoord op deze brandende vraag. De krant wist wel te vermelden dat hetzelfde gebaar bij andere volken en andere culturen een volstrekt anders betekenis heeft. Maak je het Nederlandse ‘lekker’-gebaar bijvoorbeeld tegen een Spanjaard of een Portugees dan kun je je borst natmaken, waarschuwde de krant. Want in die cultuur betekent dat gebaar dat je hem eens even een goed pak rammel zult geven. En daar zit ook een Spanjaard of een Portugees niet op te wachten.

Mmmmmm, dat is lekker gebaart Sietske.

De krant had nog een voorbeeld over het verschil in betekenis van gebaren. Zo betekent het maken van een rondje met je duim en je wijsvinger bij ons dat iets pico bello in orde is. Maar in de landen rond de Middellandse Zee wordt dat gebaar helemaal niet gewaardeerd. Daar betekent het dat je het cijfer nul uitbeeldt en dat het juist helemaal niets waard is.
De krant concludeert dat de gebaren die we maken een onderdeel vormen van ons culturele pakket, net zoals de Nederlandse taal is opgebouwd uit (over het algemeen) Nederlandse woorden. De krant bekent dat de herkomst ook voor hen niet altijd helemaal duidelijk is. De journalist besluit dan ook met een nieuwe vraag: want waarom heet een stoel een stoel?

Geen opmerkingen: