maandag 1 september 2008

Hofje van Pauw

Delft – Hofjes zijn typisch Hollands. Een hofje is een binnenplaats of een binnentuin met daar omheen een aantal vaak kleine woningen. In vroeger tijden boden de hofjes gratis kost en inwoning aan hulpbehoevende bejaarde echtparen, ongehuwde vrouwen of weduwen. Soms als onderdeel van de sociale voorzieningen voor leden van een bepaalde kerk of een andere specifieke doelgroep zoals bijvoorbeeld schippers. In Delft waren oorspronkelijk zeven hofjes. Daarvan zijn nu nog vier over. Het Hofje van Pauw is een van de overgebleven hofjes.

Op de gevel van het poortgebouw aan de Paardenmarkt, is naast het wapen van Elisabeth Pauw het familiewapen van Van der Dussen aangebracht.

Het werd gebouwd in 1707 naar aanleiding van het testament van Elizabeth Pauw, de dochter van de Delftse burgemeester Jacob Pauw. Zij was de weduwe van Johan van der Dussen, Na diens dood huwde ze met zijn neef Dirck van der Dussen. De mannen waren beide burgemeester. Elizabeth Pauw overleed in 1706 kinderloos. Zij had het hofje bedoeld voor arme of behoeftige personen of families. Het hofje bestaat uit twee rijen van vier huisjes met een plein en tuin ertussen. Al een jaar na haar dood konden de eerste bewoners een huis in het hofje betrekken. Elizabeth Pauw had in haar testament precies omschreven hoe het hofje moest worden gebouwd. Ze wilde acht huisjes, vier op een rij aan de oostzijde en vier op een rij aan de westzijde, “hebbende tusschen beide een groot plein, in vier bleekvelden verdeelt, met een groote hardsteenen pomp in het midden”.

Elizabeth Pauw wilde acht huisjes, vier op een rij aan de oostzijde en vier op een rij aan de westzijde, “hebbende tusschen beide een groot plein, in vier bleekvelden verdeelt, met een groote hardsteenen pomp in het midden.

De bewoners van het hofje ontvingen jaarlijks een uitkering in de vorm van boter en turf. Deze uitkering werd in 1810 vanwege de hoge kosten afgeschaft. Op de gevel van het poortgebouw aan de Paardenmarkt, is naast het wapen van Elisabeth Pauw het familiewapen van Van der Dussen aangebracht. Hier hadden de regenten een vergaderkamer. Na de Tweede Wereldoorlog bleek het hofje erg verwaarloosd en was het lange tijd onbewoonbaar. Onder leiding van regent Jordens vond tussen 1945 en 1952 een grootscheepse restauratie plaats. In 2007 werd de binnentuin van het Hofje van Pauw opnieuw ingericht.
Tegenwoordig worden de huisjes verhuurd aan de Stichting Ipse voor mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap. In het Hofje van Pauw wonen nu achttien bewoners onder begeleiding.

Geen opmerkingen: