donderdag 22 mei 2008

Veel gered


Delft – De sloop van het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de TU-Delft is volop aan de gang. Het zal volgens de woordvoerder van de TU toch wel enkele weken in beslag nemen. Er wordt heel voorzichtig gesloopt zodat de bibliotheek in de laagbouw straks veilig kan worden betreden. Er bevinden zich ongeveer veertigduizend boeken, tijdschriften, oude prenten en kaarten in de bibliotheek. Sommige stukken daarvan hebben een grote historische waarde. Men hoopt die allemaal nog te kunnen redden.

De sloop gebeurt heel zorgvuldig.

Eerder lukte het van de week al om driehonderd boeken van meer dan tweehonderd jaar oud onbeschadigd uit het gebouw te halen. Vorige week kon door de brandweer ook een kostbare collectie stoelen alsnog gered worden.
Inmiddels is duidelijk dat de brand in het faculteitsgebouw zich zo snel kon uitbreiden omdat er grote hoeveelheden brandbaar materiaal zijn gebruikt in het gebouw. Toch beweert men dan het gebouw niet brandonveilig was.

 Vorige week kon door de brandweer ook een kostbare collectie stoelen alsnog gered worden.

Vorig jaar en in 2002 is bij brandweerinspectie gebleken dat het gebouw aan alle wettelijke eisen voldeed. Dat komt omdat het gebouw al wat ouder is. Nieuwere gebouwen moeten aan strengere eisen voldoen. De wanden en plafonds van het afgebrande gebouw waren van hout en andere zeer brandbaar materiaal. Dat betekent dat een vuur niet snel kan worden gedoofd en zich snel zal verspreiden. Op de tv-beelden was duidelijk te zien dat blussen onbegonnen werk was. Gisteren waren er ondanks het zonnige weer niet veel kijkers bij de sloopwerkzaamheden. Een enkele student en docent keek naar het neerhalen van het gebouw. Men heeft het veel te druk met studeren. De grote tenten pal naast het inmiddels deels gesloopte bouwkundegebouw zijn door de studenten in opgewekt in gebruik genomen. Bouwkundestudenten beschikken over veerkracht.

Geen opmerkingen: