donderdag 24 april 2008

Verjaardagsfeestje Prins van Oranje


Delft – De Oranjes zijn een sterk geslacht. Dat bewees, de oudste telg uit dit geslacht en onze Vader des Vaderlands, Willem van Oranje vandaag door zelf in museum het Prinsenhof te verschijnen om zijn 475ste verjaardag mee te vieren. Het Prinsenhof opende vandaag ter gelegenheid van de verjaardag de deuren gratis voor de bezoekers en bood bovendien iedereen ook gratis een oranje gebakje aan.
Iedere bezoeker kreeg een oranje gebakje.

Na de lekkernij stonden de bezoekers veelal even stil bij de kogelgaten in het museum. Deze stille getuigen van de moord op de Prins van Oranje op 10 juli 1584 zijn immers nog steeds te zien. De prins was pas 51 jaar toen hij door Balthasar Gerards met pistoolschoten om het leven werd gebracht. De toenmalige Heer der Nederlanden, Filips II zag de prins als de leider van de opstand tegen hem als een bedreiging. Die opstand leidde – weten we allemaal van onze geschiedenisles op de lagere school – tot de Tachtigjarige Oorlog met als uiteindelijk resultaat een onafhankelijk Nederland.
De Prins van Oranje en Corien.

Ik sprak vanmorgen samen met Corien even kort met de prins. Hij vertelde me dat hij kort voor de aanslag had gedineerd met Uylenburg, de latere schoonvader van de Amsterdamse schilder Rembrandt. Dat gesprek ging natuurlijk niet over de schilderkunst, want diens dochter Saskia Uylenburg werd pas in 1612 geboren en trouwde pas in 1634 met Rembrandt van Rijn. De Prins sprak met Uylenburg, die toen ook burgemeester van Leeuwarden was, als rechtsgeleerde. De prins wilde van hem het een en andere te weten zien te komen over het rechtssysteem in Friesland.

Geen opmerkingen: