donderdag 24 april 2008

In Everlasting Love


Londen – Op pleinen, in parken en langs de boulevard overal kom je ze tegen in Engeland: the Commemorative Bench. Het is op het eerste gezicht een gewone bank zoals je die in elk park kan tegenkomen. De bank is echter door een iets of iemand opgedragen ter herinnering aan een geliefd persoon of personen. Er zijn ook bankjes die de gedachtenis aan een gebeurtenis levend willen houden. Beter nog dan een steen op een graf houdt een parkbankje de gedachte aan iemand levend. Hier kom je immers dagelijks langs. Je draagt bovendien ook nog een steentje bij aan de gemeenschap.

A Commemorative Bench in the park in front of St. Paul’s Church, Covent Garden .

Groot-Brittannië staat werkelijk vol met dit soort bankjes ter nagedachtenis. Je raakt er aan gewend. Toch keek ik wel even op van een bank in het parkje voor St. Paul’s Church bij Covent Garden. Daarop staan midden in Londen de twee oer-Hollandse namen Mies en Leen op de rugleuning van een bank. Volgens de tekst is het tweetal vanuit Amsterdam van huis weggelopen naar Londen. De reden van de breuk met het thuisfront staat er niet bij, maar ik schat dat het iets met hun relatie te maken heeft. Leen & Mies zijn nooit meer teruggegaan naar Amsterdam, maar hebben samen een bestaan opgebouwd in Londen. Op 22 september 2005 vierden ze de vijftigste verjaardag van hun vlucht naar Londen. Het gaat nog steeds goed tussen die twee want er staat bij “In everlasting Love”. Dat is een mooie spreuk om even bij stil te staan in een parkje bij een kerk in hartje Londen. Mies en Leen het ga jullie goed.

Geen opmerkingen: