zondag 13 september 2009

Dit jaar zonder gala-uniform


Den Haag – Na het drama op Koninginnedag in Apeldoorn verwachtte iedereen dat Prinsjesdag er door extra veiligheidsmaatregelen minder vriendelijk uit zou zien. Nu Politie Haaglanden heeft bekend gemaakt hoe de zichtbare maatregelen er uit gaan zien, blijkt het allemaal wel mee te vallen. Wel blijven de ceremoniële uniformen dit jaar in de kast, maar dat betekent nog niet dat het politie-escorte er uit zal zien zoals op de foto hieronder.

De ceremoniële uniformen blijven dit jaar in de kast.

Persberichten over veiligheidsmaatregelen gaan natuurlijk nooit over de maatregelen die de politie treft voor de veiligheid. Daarover maakt de politie om begrijpelijke redenen niets bekend. Het gaat over wat we straks op Prinsjesdag zelf ook kunnen constateren: versperringen zoals politiewagens en betonnen bloembakken. Ook lopen er dit jaar voor het eerst zichtbaar beveiligers naast de Gouden Koets, als koningin Beatrix daarmee van paleis Noordeinde naar het Binnenhof en terug gaat.
Uit een onderzoeksrapport naar het functioneren van de beveiliging tijdens Koninginnedag in Apeldoorn blijkt dat de bewakers van de DKDB de bus waarin de koninklijke familie zat niet snel genoeg konden afschermen. Vandaar nu extra mensen naast de koets. Ik verwacht dat het ook dit jaar weer een gezellige folkloristische dag wordt.

Geen opmerkingen: