dinsdag 22 augustus 2006


Alles uit de kast


Delft – De traditionele introductieweek voor eerstejaarsstudenten in Delft heet Owee. Hij duurt vier dagen en is zondag begonnen. Tijdens de introductie gaan de studentenverenigingen op zoek naar nieuwe leden. Daar merkt ook de stad het een en ander van. Na een daling in de afgelopen jaren hebben zich voor het komend jaar vier procent meer eerstejaars aangemeld voor een studie aan de TU Delft en Hogeschool Inholland. Het is typisch Delftse aanwas, want onder de 1650 kersverse studenten bevinden zich slechts 300 meisjes. Vooral bouwkunde, werktuigbouwkunde en civiele techniek scoren hoog. Industrieel ontwerpen trekt vooral meisjes.

 Tijdens de Owee trekken de studentenverenigingen weer alles uit de kast om eerstejaars te interesseren voor een lidmaatschap.

Tijdens de Owee trekken de studentenverenigingen weer alles uit de kast om eerstejaars te interesseren voor een lidmaatschap. De oudste vereniging is het Delftsch Studenten Corps. Zij zijn met 1500 leden overigens niet de grootst. Dat is Sanctus Virgilius met 1600 leden. De twee verenigingen proberen elkaar tijdens de Owee de loef af te steken. Op maandag stond de Markt vol met allerlei stellages, kraampjes e.d.. Behalve de eerder genoemde verenigingen waren natuurlijk ook De Koornbeurs, Sint Jansburg, De Delftsche Studentenbond, De Bolk, Wolbodo en De Delftsche Zwervers van de partij. Verder heeft Delft nog christelijke studentenverenigingen, sportverenigingen voor studenten en verschillende culturele studentenclubs. Zij waren allemaal vertegenwoordig. Corien & ik moesten ons een weg banen door vrolijke uitgedoste nieuwelingen en vertegenwoordigers van de verenigingen. Ik zag er dit jaar voor het eerst een ander soort deskundige bij. Om er voor te zorgen dat de nieuwelingen nuchter aan hun studie beginnen, was er bovendien een deskundige om hen alles te vertellen over de gevaren van alcohol.

Geen opmerkingen: