zaterdag 22 november 2008

Tuinonderhoud


Delft – In de tuin is altijd wat te doen. En hoe groter de tuin des te meer werk er is te verzetten. Adrie & Monique en Ad & Els weten er alles van. De tuin rond hun huis in Poulseur heeft de afmetingen van een park. Alleen het grasmaaien kost al een halve dag. Maar er moet ook geoogst en gesnoeid worden en de vijvers moeten schoon gehouden worden. Maar als je er plezier in hebt, is dat geen karwei. Je kunt je zinnen dan eens op een andere manier verzetten. Zoals je op de site van Nellie hebt kunnen lezen, levert dat hele gezellige weekendjes op.

Een baggerbedrijf diept de wetering achter ons huis uit.

Vergeleken met de Belgische tuin heeft de tuin achter mijn huis het formaat van een postzegel. Toch moeten ook Corien & ik onderhoud plegen. Dat gaat natuurlijk veel sneller dan in Poulseur. Toch is er een klus die ook hier dagen duurt. In Poulseur kunnen ze vijvers met een hark schoon maken. Om de wetering achter mijn huis uit te diepen, is ander gereedschap nodig.

Een baggerbedrijf diept de wetering achter ons huis uit.

Deze week is een baggerbedrijf met het karwei begonnen. De kosten van het op diepte brengen zijn voor het Hoogheemraadschap van Delfland. Het hoogheemraadschap is eigenaar van het water en daarom verantwoordelijk voor de diepte. Omdat het baggerspecie direct moet worden afgevoerd naar een baggerspeciedepot komt er nogal wat voor kijken.

Geen opmerkingen: