zondag 30 november 2008

Kom zingen in Helmond

De OLV ten Hemelopneming aan de Wilhelminalaan.Helmond – Het vrouwenkoor Confetti, de Cantorij Helmond en het enthousiaste wijkkoor Didoko verzorgen ook dit jaar weer een avond met kerstsamenzang. Het jaarlijkse concert rond Kerst behoort inmiddels tot de traditionele muzikale hoogtepuntjes van de stad aan de Zuid-Willemsvaart.
Ook dit jaar vindt de muzikale kerstgebeurtenis plaats in de OLV ten Hemelopneming aan de Wilhelminalaan. De kerstzangavond begint op zaterdag 13 december om acht uur. Natuurlijk kun je ook dit jaar weer uit volle borst meezingen met de bekende kerstliederen. Dit jaar doen als extra attractie ook twee solisten mee. Het zijn Marjan Vree en Pauline van der Roest.

Geen opmerkingen: