donderdag 6 november 2008

Klaeuwshofje


Gevelsteen Klaeuwshofje.Delft – Tussen het scheepsrumoer van het Rijn-Schiekanaal en het gezoem van het binnenstadverkeer van het Oosteinde is aan de Oranje Plantage al honderden jaren een oase van rust te vinden. Het is het in 1605 gestichte Klaeuwshofje. Het hofje is genoemd naar de Delftse bierbrouwerij De Klaeuw. Het echtpaar Dirck en Elizabeth Uyttenhage, eigenaars van de brouwerij, lieten aan de Oranje Plantage twaalf huisjes bouwen in de vorm van een winkelhaak. Daarbij lieten ze een groot huis voor zichzelf en hun nazaten bouwen. Aan de stadswal liet het brouwersechtpaar ook een paardenstal verijzen. De bewoonsters van de huisjes in het hofje - rooms-katholieke oude vrouwen – behoefden geen huur te betalen. Ze kregen van het echtpaar Uyttenhage zelfs voor hun onderhoud dertig stuivers per maand uitgekeerd. In de winter kregen ze bovendien extra geld voor een 'turfuitdeling’.

 Klaeuwshofje.

Er werd dus goed gezorgd voor die rooms-katholieke oude vrouwen. Het grote huis heeft de tand des tijd niet doorstaan. In 1856 is het gesloopt. Op de plek die toen vrijkwam werd een kleine kapel in neo-gotische stijl gebouwd, want er woonden nog wel steeds rooms-katholieke oude vrouwen. In de jaren zestig van de vorige eeuw is het hofje volledig gerestaureerd. Op advies van Monumentenzorg werd het kapelletje toen gesloopt. Op de vrijgekomen plaats werd een halve woning neergezet. De overige huisjes werden aangepast aan de eisen van de tijd. Men maakte van twee huisjes steeds één. Dat leverde ruime moderne woninkjes op. De gevels moesten van Monumentenzorg wel intact blijven. De voordeuren mochten dus niet worden verwijderd.
Bij de restauratie mochten de voordeuren niet worden verwijderd.

Zo ontstonden tien woningen met elk twee voordeuren, waarvan een loos is. De paardenstal bestaat nog steeds, maar doet nu dienst als een klein museum. Twee jaar geleden zijn de tien woningen opnieuw gerestaureerd en vorig jaar is de hofjestuin in de originele staat teruggebracht. In dat jaar keerden de historische waterpomp, de banken en de zonnewijzer terug. Het Klaeuwshofje is met de tijd meegegaan, maar is wel nog steeds een authentiek rustpunt in de binnenstad.

Geen opmerkingen: