zondag 2 mei 2010

Naar de Patentparade

Op de tentoonstelling in DOK.Delft – In DOK, de openbare mediatheek in Delft, is onlangs de Patentparade van start gegaan. Het is een reizende tentoonstelling [filmpje] die door de mediatheek samen met het Nederlands Octrooicentrum is georganiseerd ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Rijksoctrooiwet. Er zijn zeventig Nederlandse uitvindingen tentoongesteld. Het zijn grote en kleine zaken. Het is dus logisch dat we met Dieuwertje en Emma, die in Delft logeren, een kijkje namen. Hun papa is als octrooigemachtigde immers dagelijks met uitvindingen bezig. De meisjes waren opgetogen over al de spullen die ze zagen. Zo zagen we o.a. een ergonomische computermuis, de cd, de kunststof kettingkast, het onzichtbare gehoorapparaat, de sportbeha, de Senz paraplu, kunstgras en de Ambilight tv. Alles werd gedemonstreerd en uitgelegd. De meisjes vonden sommige uitvindingen erg ingewikkeld en technisch, maar dat gold niet voor alles. Met sommige uitvindingen kun je ook leuk spelen, ontdekten ze met de vacu vin. Dieuwertje en Emma zagen ook twee beschuitjes liggen. Kan een uitvinding ook zo simpel zijn? De beschuitjes hebben een inkeping die het makkelijker maakt om een beschuit uit het pak te halen. Een uitvinding van Theo Tempels uit 1998. We kennen die pakken met beschuiten inmiddels uit de supermarkt. Op de tentoonstelling ontdekten we dat er nog veel moet gebeuren voordat een idee ook werkelijk geld gaat opleveren voor de uitvinder. Tempels ging in 2000 met zijn vinding langs de beschuitfabrikanten. Twee jaar later was het zover en bracht Bolletje de beschuit met inkeping op de markt. Nu kon Theo Tempels aan zijn octrooi gaan verdienen.
De inkeepbeschuit is een uitvinding van Theo Tempels.

Helaas dat ging niet door. In plaats daarvan sleepte Bolletje hem zelfs voor de rechter. De beschuitbakker eiste voor de rechter dat Tempels zou stoppen met praten over ‘zijn’ uitvinding in de media. Ze eisten ook dat Tempels geen actie zou ondernemen tegen supermarkten die de inkepingbeschuit verkochten. Dat alles op straffe van een boete van €100.000. Eind 2002 deed de rechtbank uitspraak en stelde uitvinder Theo Tempels in alles in het gelijk. Het octrooi van Tempels gaat nog verder dan beschuiten. Het octrooi maakt het mogelijk om strakverpakte producten makkelijker en zonder breuk uit de verpakking te halen. Het gaat dus niet alleen om beschuit, maar om alle strak verpakte gebakken producten.

Geen opmerkingen: