maandag 2 april 2007

Kleurrijk Palmpasen in Stiphout


Delft – De eerste dag van april viel dit jaar samen met het begin van de week voor Pasen. We gingen met het gezin van Bob & Saskia in Stiphout naar de Trudokerk om op deze Palmzondag het begin van de Goede Week mee te vieren. Bob & Saskia hadden de avond daarvoor de palmpasenstok van Benthe heel mooi versierd. Benthe had op haar versierde stok net als haar klasgenootjes bovenin een broodhaantje. Het is een prachtig gezicht om de kinderen, op de tonen van het jeugdorkest, met hun versierde palmpasenstokken in optocht de kerk te zien binnen komen. Vooraan in de kerk zetten de kinderen de stokken neer en zochten daarna een plaatsje in de bank bij ouders en grootouders.

Benthe loopt met haar palmpasenstok de Trudokerk in.

Pastor Jo van kessel legde de kinderen uit dat we op deze zondag vieren dat Jezus als koning werd binnen gehaald in Jeruzalem. “De mensen zwaaiden met palmtakken en zongen Hosanna”, vertelde hij. Karsten zat bij mij op schoot. Hij genoot van de mooie versierde stokken en het kinderkoortje voor hem. Zo nu en dan gaf hij ook blijk van zijn enthousiasme. Tot grote vreugde van de kinderen voor hem in de bank, deed hij dat soms luidkeels. “Papa”, riep hij dan en wees naar iets dat zijn aandacht had getrokken. Pastor Van Kessel werd er niet door van de wijs gebracht. Hij legde uit waarom er boven op de palmpasenstok een haantje zit. “Dat haantje is van brood”, ging hij verder, “het brood van het avondmaal”.

Pastor  Jo van Kessel gaat bijna schuil achter de palmpasenstokken.

“Papa”, kirde Karsten en wees op de grote groep versierde stokken voor hem. De kinderen voor hem in de bank vonden het prachtig en keken lachend om.
“De palmpasenstok is versierd met kleurrijke linten”, vervolgde de pastoor enigszins gedragen, “Kleurrijke linten, paaseitjes en slingers. Zo feestelijk dat het net lijkt of het al een beetje Pasen is”.
Karsten klapte in zijn handjes. Hij was hem duidelijk dat er wat te vieren viel.


Na de dienst werd het nog veel leuker. In een optocht liepen we met de kinderen door Stiphout. Bij enkele bejaarde inwoners stopte de karavaan. De oude Helmonders kregen van de kinderen een mandje met fruit. Benthe en Sietske ontdekten ook tante Nellie in de fanfare die de vrolijke stoet door de wijk begeleidde. Toen we een uur later weer op ons vertrekpunt terugkwam, waren de meeste broodhaantjes opgepeuzeld.

Geen opmerkingen: