zaterdag 2 september 2006

Gratis OV in Delft


Delft – Volgend jaar kun je in Delft elke zaterdag gratis gebruik maken van de bus en de tram. Ook op de traditionele lichtjesavond in december en op Koninginnedag behoeft niet te worden betaald voor het openbaar vervoer. Dat is althans het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Met de actie is een bedrag van 400.000 euro gemoeid. Daarmee zal het aantal reizigers ongetwijfeld fiks stijgen.

Straks dus op zaterdag met de tram naar de binnenstad.

Het gratis openbaar vervoer staat in meer plaatsen in ons land op de politieke agenda. In Groningen, Tilburg, Eindhoven, Roermond, Twente, Arnhem, Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam worden ook allerlei plannen ontwikkeld om het openbaar vervoer gratis te maken. In de meeste steden gelden die plannen overigens alleen voor ouderen, gehandicapten of minima. Ook de argumenten verschillen nogal. Sommige steden zien het als een wapen tegen de files. Ik geloof daar niet in. Gratis openbaar vervoer trekt volgens mij vooral nieuwe reizigers of de mensen die anders de fiets nemen. Automobilisten laten er hun wagen niet voor achter. Dat bleek tijdens een proef in 2004 rond Den Haag. De bussen zaten wel vol, maar de files waren niet korter. Het argument om juist ouderen gratis te vervoeren, vind ik ronduit beledigd. Het zou een manier zijn om te voorkomen dat 65-plussers “wegkwijnen achter de geraniums”. Dat zal niet veranderen als het ritje in de bus gratis is. Als je de mobiliteit van ouderen die slecht ter been zijn wilt verbeteren, geef ze dan een gratis taxiabonnement. Dat zet pas zoden aan de dijk.

Geen opmerkingen: