zaterdag 19 oktober 2002

Museum verwerft belangrijk schilderij


Vrouw met kat in interieur' van de 17e eeuwse Delftse schilder Cornelis de Man. Nu eigendom van het Delftse Stedelijk Museum Het Prinsenhof.Delft – “Ik had wel gezien dat ze met de tapijten in de weer waren”,merkte Corien vanmorgen op toen ze krant opensloeg, “maar ik ben toch verrast over de uitkomst.” Ze las namelijk dat haar Delftse Stedelijk Museum Het Prinsenhof zeven tapijten uit het bezit had afgestoten om een belangrijk 17e eeuws schilderij van Delftenaar Cornelis de Man (1625-1706) in bezit te kunnen krijgen. “Dat is nog eens goed nieuws op de herfstige zaterdagmorgen”, glimlachte ze tegen me. “We hadden nog geen schilderij van een tijdgenoot van Johannes Vermeer. Nu kunnen we het publiek dit prachtige werk tonen,” ging ze trots verder.

Het gaat om het schilderij 'Vrouw met kat in interieur' uit 1666. De Man is een tijdgenoot van Johannes Vermeer en Pieter de Hooch, de zogeheten Delftse School.
Ik lees in de krant dat het om een ruil met gesloten beurzen gaat. Daniëlle Lokin, de directeur van het museum, noemt deze methode uniek in de Nederlandse museumwereld. Ik vind het een hele slimme manier om de collectie van het museum significant te verbeteren.
De geruilde tapijten uit de vroege zeventiende eeuw, werden in 1958 en 1968 door het Prinsenhof verworven. Met de fraaie tapijten wilde men laten zien dat Willem van Oranje tapijten in zijn bezit moet hebben gehad, toen hij indertijd steeds van de ene naar de andere plek verhuisde. Maar de tapijten waren niet uit de tijd van Willem van Oranje. Bovendien zijn ze ook niet gemaakt in Delft en hebben dus niks te maken met de geschiedenis of kunstnijverheidproductie van de Prinsenstad. De tapijten werden zeer zelden geëxposeerd. Het schilderij daarentegen gaat naar ik aanneem deel uitmaken van de permanente expositie. Een verantwoorde ruil dus.
De bijzondere deal werd gesloten met de in Zurich wonende Pakistaanse verzamelaar Karim Khan. Hij vond het van groot belang dat het Delftse schilderij, dat hij in 1996 had verworven, in bezit zou komen van het Prinsenhof en wilde wel meewerken aan de deal toen bleek dat het museum de vraagprijs van 2.2 miljoen gulden niet kon opbrengen. Het financiële risico ligt zo helemaal bij hem, want hij is voornemens de tapijten in december in Londen te laten veilen.

Geen opmerkingen: