donderdag 3 oktober 2002


De gouden koets rijdt weer in Leiden


De vlag van de 3 oktober verenigingLeiden - Volledig gerestaureerd rijdt de Gouden Koets vandaag weer meeDe gouden koets hoort thuis in de ‘Grote Optocht’ van Leidens Ontzet. in de ‘Grote Optocht’. Op 7 september 1898 kreeg de jonge Koningin Wilhelmina als inhuldigingsgeschenk van de Amsterdamse burgerij een bijzondere staatsiekaros: de Gouden Koets. Er zijn niet zoveel Gouden Koetsen. Er bestaan er misschien maar vijf op de hele wereld. Zo heeft ook het Britse koningshuis een Gouden Koets. En hoewel Leiden geen koninkrijk is, hebben ze er wel een Gouden Koets. Hij is eigendom van de ‘3 October Vereeniging’.
De vlag van de 3 oktober vereniging.De Leidse Gouden Koets kent een lange geschiedenis. De karos is ergens aan het begin van de negentiende eeuw gebouwd, in opdracht van het Engelse Koninklijk huis. Tot 1904 stond de koets dan ook geparkeerd in de stallen van Buckingham Palace. Hij was toen natuurlijk nog niet goudkleurig. In het zonnige voorjaar van 1904 werd de inmiddels overtollige koets door de Britse koninklijke familie te koop aangeboden. Een groepje Leidenaren - leden van Minerva – toog naar de Britse hoofdstad en bekeek de koets. Zij waren bezig met de voorbereiding van de Leidse Maskerade van 1905. Ze kochten hiervoor de koets en betaalden er 60 pond voor. In Leiden werd de koets aangepast en goud geverfd. Reeds vijf jaar later had men geen emplooi meer voor de Gouden Koets en verkocht men hem aan een studentenvereniging in Groningen. Maar hij kwam later weer terug naar Leiden en belandde in het museum De Lakenhal. Het museum heeft de koets een paar keer uitgeleend voor de 3 oktober optocht. In 1935 kocht de ‘3 October Vereeniging’ de Gouden Koets. Sinds die tijd rijdt het de koets mee in elke 3 oktoberoptocht.
De vlag van de 3 october vereeniging.Het was dus flink schrikken toen een paar jaar geleden bleek dat er houtworm in de koets zat. Hij was toe aan een forse onderhoudsbeurt. Zo’n beurt bleek een kostbare grap. Maar de Geuzen van Boisot (een groep van zeven grotere ondernemingen die jaarlijks een vast bedrag voor de 3 October Vereeniging beschikbaar stellen) bracht uitkomst. Deze ondernemers namen de kosten – ongeveer € 35.000,= - voor hun rekening. De restauratie begon op 5 oktober 2000 en is nu geheel afgerond. De Gouden Koets rijdt dus weer in volle glorie mee in de grote optocht.