woensdag 15 september 2010

Toe aan restauratie

Turvey – De rode telefooncellen in je in Engeland (nog) ziet, zijn ontworpen door Sir Giles Gilbert Scott. Het is niet zijn enige bijdrage aan de architectuur van zijn land. Scott – zoon van een dominee - is een architect uit het Victoriaanse tijdperk die ook bekend is geworden omdat hij een groot aantal kerken en kathedralen heeft gerenoveerd. Dat ‘opknappen’ gebeurde naar de huidige maatstaven soms wel iets te rigoureus. In 1853 werd onder zijn leiding de kerk in Turvey onder handen genomen. Bij die restauratie vond men in een nis bij de Mariakapel een muurschildering uit de veertiende eeuw.

Het stelt de kruisiging voor. Ook Maria en Johannes komen op de fresco voor. Scott liet dit soort muurschilderingen meestal bedekken onder een laag plamuur. De muurschildering in Turvey ontkwam om onbekende reden echter aan die behandeling. In 1933 begon een zekere Mr. E.T. Long aan het opknappen van de muurschildering. Onder het vuil kwam een schildering te voorschijn waarvan men onmiddellijk het belang en de grote waarde zag. De schildering werd zelfs een tijdje achter glas beschermd. Toen Corien & ik vorige week de kerk bezochten, zagen we dat de fresco al weer aan herstel toe is. Vocht heeft opnieuw schade aangericht. Ook het branden van lichtjes vlak voor de muurschildering doet er geen goed aan. Een artikel in The Times, gepubliceerd in 1933, dat ingelijst bij de schildering wordt bewaard, beschrijft de fresco als "the finest painting of its subject and time in the country".

Een oudere vrijwilligster had het ingelijste artikel even tegen het schilderij aangezet, zodat ze er beter bij kon met haar bezem. De schildering was wel wat nat geworden, zag zij ook toen ik er op wees. “We moeten het maar eens schoonmaken”, zei ze. Ik suggereerde daar dan wel een erkende restaurateur bij te betrekken. Ze knikte. “Dat zou eigenlijk wel moeten”, gaf ze toe. Ik haalde het ingelijste krantenartikel weg onder het mom van het maken van een foto en plaatste het daarna weer terug op de grond tegen de muur zodat de schildering vrij bleef.

Geen opmerkingen: