zondag 4 februari 2007

In de Roscam


Delft – Op het Oude Delft 74 bevindt zich het hotel Bridges House. Toeristen, die er niet logeren, lopen er achteloos aan voorbij. Een hotel zoals er meer zijn in Delft. Toch is er over deze plek langs de oudste gracht van Delft wel iets te zeggen. Zoals er over alle huizen in de binnenstad wel een geschiedenis is te verhalen. Op de Oude Delft stond hier oorspronkelijk bierbrouwerij ‘In de Slange’. Later veranderde de brouwerij van eigenaar en van naam. De nieuwe eigenaar gaf zijn brouwerij de naam ‘In de Roscam’. De achterzijde hiervan kwam uit op het Oude Delft en de voorzijde bevond zich aan de zijde van de Koornmarkt. In de vijftiger jaren van de zeventiende eeuw was deze brouwerij eigendom van de schilder Jan Steen. Hij woonde er ook.

Hier woonde en werkte de schilder Jan Steen.

Schuin tegenover zijn brouwerij woonde op Oude Delft 111 de korenhandelaar Adolf Croeser. Van hem betrok Steen het graan voor zijn brouwerij. Jan Steen schilderde hem in 1655 samen met zijn 13-jarige dochter Catharina. Het schilderij werd bekend onder de naam ‘De burgemeester van Delft’. We weten pas sinds kort dat het om de graanhandelaar Adolf Croes gaat. Misschien is het wel een goed idee om aan de gevel van het pand aan de Oude Delft een bordje te bevestigen met de tekst “Hier woonde en werkte de schilder Jan Steen”.

Geen opmerkingen: