woensdag 7 februari 2007

Een oud stukje


Delft – Een oud stukje Delft gaat binnenkort verdwijnen, meldde het tijdschrift De Spiegel in 1924. De schrijver van het stukje doelt op het schoftgebint aan de Buitenwatersloot. Hij kondigt aan dat het plaats moet maken voor een nieuwe schoftbalksluis. Het blad toont een foto van het gebint dat ten prooi valt aan de vooruitgang. Op een melancholische toon vertelt de schrijver dat het schoftgebint voor het laatst dienst deed in 1903 bij de doorbraak in de Kethelpolder.

Het schoftgebint aan de Buitenwatersloot in Delft verdween in 1924.

Ik ontwaarde deze foto onlangs op de tentoonstelling Magazine in de Koninklijke Bibliotheek. Daar werd het schoftgebint aan de vergetelheid onttrokken. Thuis lazen wij ‘De Spiegel’. Het was voor mij niet zozeer een spiegel als wel een venster op de wereld. In het blad trof je reisverhalen. Niet alleen over verre continenten, maar ook over steden als Parijs, Londen en Wenen. Het waren vooral die verhalen die ik als jongen verslond. Ik vond het leuk om te constateren dat het blad dat ik in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw las, zo’n lange geschiedenis heeft. Ik zou best nog wel eens op mijn gemak een jaargang uit de jaren vijftig van het blad willen doornemen.

Geen opmerkingen: