donderdag 28 november 2002


Wat gebeurde er met Indonesië en Israël


Klik voor een vergroting op de kleine krant en lees het zelfDelft – De kranten van de data waarop Nienke, Benthe en Dieuwertje geboren zijn, heb ik bewaard. Het leek me voor de meiden leuk om die later zelf eens te kunnen lezen. Ik zou best wel eens willen lezen wat er op mijn geboortedag zoal in het nieuws was. Beel was minister-president en twee jaar na de oorlog was ons land in mijn geboortejaar bezig met de politiële acties in Indonesië. De toenmalige koningin Wilhemina begreep dat Nederland zo kort na de beproeving van de oorlog opnieuw mensenlevens zou verspillen en verliezen. Ze sprak over haar volk in de krant:” Ik ben overtuigd dat het deze nieuwe beproeving even flink en dapper en met hetzelfde vertrouwen in de toekomst zal doorstaan.” Zulke dingen zei de vorstin toen graag en de onderdanen knikten instemmend achter hun kranten.
Hoewel die kranten niet bewaard zijn, kun je nu op de site van het NRC wel heel dichtbij komen. Hierbij staat de krant die verscheen op 15 mei 1948. Corien was toen twee maanden oud. In haar geboortejaar werd de Joodse staat Israël uitgeroepen. Amerika erkent de staat meteen. Dat is zokort na de politiële acties uit mijn geboortejaar interessant nieuws. Zo snel met erkennen kon Nederland natuurlijk niet zijn. De krant schrijft dan ook: ”We hebben redenen om te verwachten dat men onzerzijds op dit ogenblik Amerika’s voorbeeld inzake erkenning niet zal volgen. Hieraan zij toegevoegd, dat de positie van Nederland t.a.v. deze kwestie waarschijnlijk wel in een breder verband zal worden bezien, waarbij gedacht kan worden bijv. aan Indonesië en de daar gekoesterde opvattingen.” Wij weten nu hoe het met Indonesië en Israël gelopen is. Daarom denk ik dat Nienke, Benthe en Dieuwertje de krant van hun geboortedag later ook met veel interesse zullen lezen.