woensdag 6 november 2002


Nieuwe symboliek


Corien bij het hek van het torentje van Balkenende.Den Haag –Alweer een tiental jaren geleden verscheen er voor Downing Street de Londense straat waarop nummer tien de Britse minister-president werkt een fors hekwerk. De straat werd geheel afgeschermd. Zonder pasje kun je er niet meer in. Dit alles om aanslagen en indringers te voorkomen of te weren. In Nederland begrepen we dat niet. Openheid en transparantie zijn onze sleutelwoorden, zeker na de verkiezingen van 15 mei jl. Er moest na de omwenteling in de landspolitiek helemaal een eind komen aan alle ondoorzichtigheid en achterkamertjesoverleg. Helaas de Tweede Kamer sluit zich nu toch af van het volk. Achter de glazen entrees van het Kamergebouw, die zich automatisch openen, worden extra effectieve hindernissen gebouwd om ongewenste bezoekers te weren. Iedereen moet in de Kamer zichtbaar badges dragen. Dat zijn althans de plannen van kamervoorzitter Weisglas. De roep om veiligheid wordt steeds duidelijker. Ook het torentje van minister-president Balkenende is strenger beveiligd. Net als zijn Britse collega doet Balkenende zijn werk nu achter een gesloten hekwerk. Wat dreigt is de symboliek van de politiek als gevangene van de democratie. De politiek moet zich niet opsluiten in een afgegrendelde burcht. Bovendien creëer je slechts een illusie van veiligheid. Zorg voor een veilig gedeelte voor de mensen die werken in de gebouwen van de politiek, maar schep tegelijk een openbaar gedeelte.