dinsdag 21 mei 2002

Welvaart vind je in de steden


Let op de 'gap' tussen de stedenLonden - De Londense economie is groter dan die van landen als Zweden of Polen. Dat blijkt uit een rapport dat is opgesteld door de bank Barclays. Volgens het rapport concentreert de welvaart zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties.
Het zogenoemde Bruto Binnenlands Product (BBP) van de stad Londen bedraagt nu 255 miljard euro. Van de Europese steden komt Parijs nog het dichtst in de buurt van Londen, met een BBP van 142 miljard euro. Van de grote Nederlandse steden staat Amsterdam met een BBP van 44 miljard euro pas op de zeventiende plaats, één plaats achter Brussel en net voor Athene.
De economie van Londen is groter dan die van de landen Polen, Zweden, Oostenrijk, Noorwegen en Zweden. De economie van Parijs is groter dan die van Finland, Griekenland en Portugal.

Per hoofd van de bevolking is Frankfurt de meest welvarende stad. In het Duitse financiële centrum bedraagt het BBP per hoofd van de bevolking 74.565 euro. Amsterdam komt in deze ranglijst op de vijftiende plaats met een gemiddeld BBP van 38.203 euro. Nationaal gezien is Amsterdam daarmee de rijkste stad. Het BBP per hoofd van de bevolking bedraagt voor Utrecht 31.712 euro, Den Haag 30.110 en Rotterdam 26.217 euro.

Geen opmerkingen: