zondag 5 mei 2002

Met gevouwen handen


Voor de draad ermeeRome – De Paus heeft aan de katholieken gevraagd meer te gaan biechten. Het schijnt geen gebruik meer te zijn om eens per week naar de dichtstbijzijnde kerk te fietsen en daar aan meneer pastoor je zonden op te biechten. Ik ben niet katholiek, maar vond de kleine hokjes in de Roomse Kerk waarin men werd verondersteld tijdens de biecht plaats te nemen juist altijd erg intrigerend.
In Barcelona zag ik in de kathedraal de mensen nog in de rij staan voor die hokjes. Misschien is er dus geen gebrek aan interesse voor de biecht, maar zijn het de lange wachtrijen die de gelovige katholieken in ons land er van weerhoudt om te biechten. Dat moet toch ook veel moderner kunnen. Dat klopt! Na enig zoeken, vond ik op internet biechtsites. Je kunt comfortabel op het voor jouw beste moment je zonden intikken. Geen wachtrijen meer! Er is zelfs geen internetpastoor. De penitentie wordt random aan de zondaar medegedeeld. Het is wel jammer dat de sites niet geloven in het biechtgeheim. Hoewel de bekentenissen anoniem zijn, kun je in een soort logfile wel lezen wat de andere zondaars hebben opgebiecht. Dus misschien is het dan toch beter om maar even naar de parochiekerk te fietsen. Zeker ook omdat de site deze disclaimer vermeldt:

This site does not have the actual power of forgiveness. This is between you and God. This site is being provided merely as a vehicle to help you achieve this goal.Biechten via internet doe je hier!

Geen opmerkingen: