vrijdag 3 mei 2002

Rechtszaak aangehouden na luchtje


Logo van TUDDelft – Een 39-jarige Rotterdammer die ruzie heeft met de bibliotheek van de Technische Universiteit in Delft kwam onlangs in aanvaring met politierechter mr. A.C.M. van Wesenbeeck, die hem alleen maar vroeg zijn schoenen weer aan te trekken. De man reageerde prompt met: "Dan wraak ik de rechtbank! Ik wraak u wegens vooringenomenheid!" Zo komt een simpele vraag de magistraat onmiddellijk te staan op een procedure waarin een college van drie rechters moet uitzoeken of zijn onpartijdigheid nog wel buiten kijf is.
De Rotterdammers verschijning in de rechtszaal hing ook samen met zijn inderdaad penetrant onwelriekend geurende onderdanen. Hij wordt beschuldigd van huisvredebreuk (straf maximaal zes maanden) in de bibliotheek van de Technische Universiteit (TU) in Delft. Hij zou in februari hebben geweigerd gevolg te geven aan de vordering op te stappen omdat hem inmiddels de toegang permanent was ontzegd wegens voortdurende geuroverlast, omdat hij steevast zijn schoenen uittrok. Andere bezoekers van de bibliotheek hadden erover geklaagd. De slepende affaire die daarvan het gevolg was haalde zelfs de pagina’s van enkele Engelse en Belgische kranten.
Klik op deze foto van de TU-bieb voor een vergroting van het gebouw
Niettemin trok de verdachte in de rechtszaal ook zijn schoenen uit. Onderuit zakkend in het verdachtenbankje stak hij zijn voeten ver naar voren. Rechter Van Wesenbeeck zag het niet. De rechter rook evenmin onraad toen de Rotterdammer als verweer voerde: "Nergens staat in de regels van de bibliotheek dat je je schoenen niet uit mag doen. Hier mag 't toch óók?" Pas toen hij verder ging met het citeren van adviezen om zweetvoeten te bestrijden zoals: “Lucht de voet. Draag zo weinig mogelijk schoenen” viel het oog van de rechter op zijn sokken. "O, ik zie nu pas dat u uw schoenen uit heeft. Dan verzoek ik u toch wel ze nu aan te doen."
Waarna, tot stomme verbazing van zijn advocaat mr. T. Visser, die zich had voorbereid op een pleidooi voor vrijspraak, de verdachte zijn juridische motie van wantrouwen lanceerde. De Haagse rechtbank bleek echter niet bij machte een 'wrakingskamer' van drie rechters op de been te brengen. Het onderzoek naar de vermeende vooringenomenheid van rechter Van Wesenbeeck moest daarom tot nader order worden uitgesteld, zodat ook de curieuze strafzaak zelf nu voor onbepaalde tijd is stilgelegd. De rechtszaak wordt voortgezet zodra is beoordeeld of het wrakingverzoek van de verdachte gegrond is.

Geen opmerkingen: