woensdag 8 mei 2002

Engels moet verplicht blijven op basisschool


Britse vlagDelft – Ik vind dat Engels op de basisschool verplichte lesstof moet blijven. Helaas denkt de demissionair staatssecretaris Adelmund daar anders over. De bewindsvrouwe wil de leerdoelen voor het basisonderwijs concreter maken dan ze nu zijn. Zij overweegt daarom het Engels als verplichte lesstof op de basisschool te schrappen. Als argument geeft Adelmund dat de scholen voor voortgezet onderwijs toch vaak weer vooraan beginnen. Ik vind dat een ondeugdelijk argument. De Engelse taal omringt ons in het dagelijks leven. Het is daarom belangrijk dat de kinderen al op de basisschool verplicht Engels krijgen, zoals nu ook het geval is.

Geen opmerkingen: