maandag 14 maart 2011

Sietske is een vogelspotter

Delft – Vogels fourageren graag in onze tuin. We kennen een grote verscheidenheid aan soorten en maten, want er is water, weide en bos vlakbij. We zien dus niet alleen de gebruikelijke vogels zoals merels, lijsters, spechten, spreeuwen, kauwen, gaaien, eksters, kwikstaarten, piepers, mussen, mezen en duiven, maar ook meerkoetjes, waterhoentjes, meeuwen, aalscholvers, eenden en reigers. Je bent daarom al snel een vogelspotter als je bij ons voor het raam naar de achtertuin staat. Ik heb om die reden een kijkertje op de vensterbank gelegd.
Sietske ontdekte het zaterdag en vroeg mij om een vogelboekje. Ze wilde graag de namen weten van de vogels die ze zag. Met het boekje en het kijkertje posteerde zij zich voor het raam. In een mum van tijd had mijn kleindochter een aantal vogels gespot en op een lijstje gezet.

Geen opmerkingen: