woensdag 16 maart 2011

Is spelling echt belangrijk?

Delft – Als je wat ouder wordt, heb je al snel een bril nodig om te lezen. Sinds enige tijd behoor ook ik tot de groep mensen die met een bril door het leven gaan. Zie de foto hiernaast. Als je onderstaande tekst niet kunt lezen, heb je inderdaad een bril nodig. Want de volgorde van de letters mogen je niet in de war brengen.

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaatst wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel. En daarom kan je de tekst gewoon lezen.

De universiteit waar het onderzoek werd gedaan staat in Cambridge. De oorspronkelijke tekst van het onderzoek begon dan ook zo:

I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!

Als je dit net zo gemakkelijk leest als de Nederlandse tekst, zit het overigens wel goed met je Engels. Om verwarring te voorkomen, meld ik je nog even dat de foto Pieter Jan toont, maar wel met mijn bril.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

wow, verbazingwekkend idd dat de tekst gewoon goed en snel te lezen is! Mensen met dyslexie kunnen dat trucje overigens niet. Zij lezen echt letter voor letter, terwijl wij meer de woorden 'skimmen'. Lezers zonder dyslexie kunnen ook niet snel zien of er perongeluk dubbele woorden achter elkaar staan. Misschien moet ik mijn scripties maar gewoon zo schrijven, haha. gr Jolijn

Martien zei

En toch krijg je een dikke NUL als je zo je opstel of dictee inlevert.
Het is niet eerlijk