dinsdag 2 februari 2010

Benthe deelt licht uit

Delft – Als je vandaag pannenkoeken eet, ben je waarschijnlijk Rooms-katholiek. Het is vandaag namelijk 2 februari, Maria Lichtmis. Het is traditie dat op deze dag kaarsen worden gewijd en een kaarsenprocessie wordt gehouden vóór de mis. Daar komt het woord lichtmis vandaan. Het is bovendien traditie dat er op Maria Lichtmis pannenkoeken worden gegeten. Dat leidt men af uit het gezegde: Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm. Ik heb me overigens laten vertellen dat in het oud Nederlands taalgebruik het wordt ‘pannetje’ ook een andere betekenis heeft. Maar dat terzijde.

Ik ben niet zo bekend met de Rooms-katholieke tradities, maar ik weet dit omdat Corien & ik afgelopen zondag in de Trudokerk in Stiphout de lichtmis hebben bijgewoond. De mis was kennelijk uit praktische overwegingen twee dagen eerder. Wij zaten daar omdat Benthe samen met nog vijf andere kinderen in deze dienst een klein lichtspel opvoerde.
Benthe deelt licht uit.

Sinds zondag weet ik dat met Maria Lichtmis in de Rooms-katholieke kerk het verhaal uit het Lucas-evangelie wordt herdacht. Volgens de Joodse wet moest Maria veertig dagen na de geboorte van haar oudste zoon een zuiveringsoffer brengen. Daarom valt de lichtmis precies veertig dagen na kerstmis. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van kerstmis.
Karsten houdt indirect een brandende kaars vast. FOTO: SASKIA

We hoorden in de kerk ook weer het verhaal van Simeon en Anna. Er was in de Trudokerk overigens geen lichtprocessie. De kinderen die aan het lichtspel hadden deelgenomen, ging daarna met hun brandende kaarsjes de kerk in en staken de kaarsen van de mensen aan. Karsten wilde geen kaarsje vasthouden. Hij wilde wel mijn hand vasthouden en op die manier indirect toch een brandend kaarsje vasthouden.

Geen opmerkingen: