donderdag 4 juni 2009

Heb het hart om te stemmen


Delft – De besluitvorming is traag. Het komt steeds neer op compromissen, die dan ook nog eens rekbaar blijken te zijn. Eindeloze debatten die als resultaat hebben dat er nog meer geld verspild zal worden. Europa is geen natie. Er wonen bijna 500 miljoen mensen die 23 talen spreken. Het zijn zo maar wat argumenten die tot de conclusie moeten leiden om vandaag niet te gaan stemmen voor een nieuw Europees Parlement.

 Heb het hart om te stemmen.

Toch is dat geen optie. We kunnen het Europees Parlement niet ignoreren. Daarvoor is het al te machtig. Niet zo machtig als ons eigen parlement, maar machtig genoeg rekening mee te houden. Ik zou niet willen dat de Europese Commissie, die de voorstellen voor wetten indient, en de ministers uit de 27 lidstaten die over deze voorstellen beslissen, alleen uit maken wat er gebeurt. Als kiezer heb ik vandaag de macht om te bepalen wie namens Nederland in het Europees Parlement komt. Daar zal ik zeker gebruik van maken, want ik heb hart voor Europa en voor ons land.
Er is dit keer ook zeker wat te kiezen. Kiezen tussen partijen met uitdagende ambities voor de Europese Unie en partijen die vinden dat Europa minder moet beslissen voor Nederland. Heb ook het hart om te stemmen.

Geen opmerkingen: