donderdag 5 september 2002

Domineeskinderen onder elkaar


Domineeszoon Freek de Jonge.Zou het beroep van de vader effect hebben op de kinderen? Doet het er iets toe of je vader bij de belastingen werkte of een middenstander was, als schipper de kost verdiende of bij de PTT? Ik denk het niet. Maar niet iedereen vindt dat. De domineeszoon Freek de Jonge denkt daar anders over. Eind oktober komen op initiatief van deze cabaretier, zo’n duizend lotgenoten bijeen in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. De verzamelde domineeskinderen praten daar met elkaar over hun opvoeding en afkomst en de betekenis voor hun inbreng in de cultuur en het debat in Nederland. Freek pleit bovendien voor eerherstel van de dominee. Hij vindt dat predikanten geen intolerante moraalridders zijn. Freek de Jonge groeide op in een orthodox hervormd domineesgezin. Hij heeft het gevoel dat kinderen van dominees ”met het badwater zijn weggegooid”', zei hij onlangs. Zijn vader kreeg een karig salaris. In wezen was hij een onbezoldigde welzijnswerker, aldus de schrijver. Met de ontmoetingsdag wil Freek dus ook bijdragen aan ”de rehabilitatie van de dominee”.
Domineeszoon Seth Gaaikema met zijn vriend Paul.Men verwacht op de ontmoetingsdag op eind oktober zowel domineeskinderen die van hun geloof zijn gevallen als lotgenoten die nog steeds geloven. Annie M. G. Schmidt was een voorbeeld van de eerste en Seth Gaaikema is een voorbeeld van de gelovers. Hoewel vader liever aan zijn preek zat te puzzelen dan een konijnenhok met ze te timmeren, zijn veel domineeskinderen toch goed terechtgekomen. De dag wordt mede georganiseerd door dagblad Trouw en de NCRV. Er doen enkele prominente domineeskinderen mee. Zo verlenen rapper Brainpower, fotograaf Anton Corbijn, cabaretier Seth Gaaikema, advocaat Cees Korvinus en de schrijvers Jan Brokken, Geert Mak en Michaël Zeeman hun medewerking.


Geen opmerkingen: