zaterdag 13 december 2003


Einde Gereformeerde Kerk


KerstklokjeDs. A. W. van der Plas spreekt de hervormde synode toe.Delft - De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk gaan definitief fuseren. De synodes van de drie kerken gingen gisteren alle akkoord met het fusiebesluit. Van de 75 hervormde synodeleden stemden er 24 tegen. Van de 73 gereformeerde synodeleden stemden er 6 tegen, en van de 36 lutherse synodeleden stemden er dertig voor en zes tegen. Dat betekent dat je voortaan niet meer gereformeerd, maar Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gedoopt wordt. De meeste voorstemmers tref je aan in de Gereformeerde Kerk. Toch is niet iedereen blij. D. Westerneng voorzitter van het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB), een behoudende stroming in de Gereformeerde Kerken, is teleurgesteld. ”Ik wil nog geen consequenties verbinden aan dit besluit. Er zijn twee reacties mogelijk: je in bitterheid afkeren van de kerk en een ander kerkverband zoeken of de strijd voor het gereformeerde belijden voortzetten binnen de PKN. Volgende week vergadert het hoofdbestuur van het CGB en dan zullen we onze standpunten nader bepalen”, zei hij.
Ik ben wel blij dat de kogel nu eindelijk door de kerk is.

slee-ritje

Geen opmerkingen: