donderdag 28 juli 2011

Niet dom

Delft – Ganzen hebben geen idee van de verkeersregels. Ze doen maar. Ze lopen op het fietspad alsof het van hun is. Ik heb niets tegen voetgangers op een fietspad, maar ze moeten op zijn minst de fietser ruim baan laten. Ganzen hebben daar schijt aan. En niet alleen daaraan. Het pad ligt ook vol met hun schijt. De dieren lopen rond met een air alsof wij op hun terrein zijn in plaats van andersom.
Mijn echtgenote vindt dat de zwaargebouwde watervogels er uitzien als een freule. Dat zal wel komen door die dikke kont met veren. Ik zie dat vertederende niet zo. Ik begrijp ook niet waarom ze net als zwanen tot de watervogels worden gerekend. Ganzen grazen en leven meer op mijn fietspad dan in het water. Wat dat betreft kunnen ze een voorbeeld nemen aan de zwanen. Die weten hun plaats en blijven in het water. Ganzen zijn niet alleen onwetend waar het de verkeerswetgeving betreft. Ze weten ook niet dat het politieke klimaat hun niet gunstig is gestemd. In de Tweede kamer is een motie aangenomen die de jacht op de dieren weer mogelijk maakt. Men heeft een foerageergebied aangewezen waarop de dikke watervogels ongestoord mogen grazen zonder te worden verjaagd. Het gebied is maar liefst 80.000 hectare groot. Maar wat doen de stomme dieren. Ze kiezen een fietspad in Delft om te verblijven.
Als de vogels de politiek beter zouden volgen, zouden ze weten dat als ze niet weggaan het geweer weer uit de kast mag worden gehaald van onze volksvertegenwoordiging. Hoewel, nu ik over nadenk, vermoed ik dat ze wel op de hoogte zijn, maar kan het ze domweg niets schelen. Ik sluit dat niet uit. Ze weten vermoedelijk dat er hier op het fietspad toch niet mag worden geschoten. Een dom meisje wordt wel een gansje genoemd. Een benaming die in het geheel niet klopt. Want wat de ganzen ook zijn, dom zijn ze niet.

Geen opmerkingen: