woensdag 29 november 2006

Heldere taal


Delft – Heb jij dat nou ook? Iemand zegt iets tegen je en je hebt geen idee wat hij bedoelt. Het overkomt je nog het meest op het werk. Tijdens vergaderingen hoor je soms een kreet waarvan je alleen maar kunt raden wat er wordt bedoeld. Je kunt ook moeilijk zeggen: “Neem me niet kwalijk, ik begrijp dat je niet. Zeker net weer een managementcursus gehad?
Tijdens een vergadering riep iemand na een opmerking van een van de deelnemers: “Dat is Blue-sky thinking”. Ik keek naar buiten en zag dat het regende. Er was weinig blauwe lucht. De aangesproken collega knikte. Hij had het wel begrepen en de vergadering ging verder. Kort daarna zei iemand tegen mij: “Kom op geef me een brain dump”. Ik weet wel wat een kopstoot is en had hem er graag een gegeven, maar helaas stonden we niet op een voetbalveld. Hij vroeg daar ook niet om, bleek later.

Ben jij er ook zo eendje?

Het wemelt tegenwoordig van de Engelse managementtermen op vergaderingen. We zijn inmiddels gewend om te spreken over ‘the helicopter view’ als we simpelweg ‘het overzicht’ bedoelen, maar waarom noemen ze gemakkelijke doelen nu in vredesnaam ‘low-hanging fruit’. Welke managementgoeroe bedenkt dat? Wanneer kwam iemand op het idee om wanneer hij rekening wil houden met de invloed van zijn besluiten op andere zaken dat ‘Joined-up thinking’ te noemen? Ik had een collega die als zij je wilde aansporen om je niet te beperken tot meedenken op je eigen gebied het had over ‘Think outside the box’. Ik dacht met mijn Brabantse invloed eerst dat ze het over mijn broek (de boks) had, maar ze wilde me slechts aanzetten tot creativiteit. Ik leerde natuurlijk snel en riep dan ook altijd aan het eind van een vergadering ‘Let’s get our ducks in a row’. Ik bracht mensen die ik tijdens een vergadering niet begreep graag in de war met hun eigen managementgebrabbel. Ik houd van heldere taal, maar ook van verwarring.

Favoriete managementkreten in gewone mensentaal:

Blue-sky thinking Idealistische of visionaire ideeën die vaak weinig praktische waarden hebben.
Get your ducks in a row Afspraken op een rijtje zetten.
Brain dump Alles vertellen wat je over een onderwerp weet.
Think outside the box Beperk je niet om alleen mee te denken over je eigen gebied. Wees creatief.
Joined-up thinking Houd rekening met de invloed van besluiten op andere zaken. Kijk niet geïsoleerd naar iets.
Drilling down Probeer meer details over een bepaald vraagstuk te krijgen.
Push the envelope Verbeter de prestatie door over grenzen heen te kijken.
The helicopter view Het overzicht
Low-hanging fruit De gemakkelijkste doelen.

Geen opmerkingen: