donderdag 5 januari 2012

Zuiver hart

Delft – De zaal in museum Het Prinsenhof waarin Abel voor een schilderij staat, heet de kapittelzaal. Ooit was het gebouw immers het Sint Agathaklooster en in deze zaal kwamen de zusters van het klooster regelmatig bijeen om met elkaar regels af te spreken. Ze deden dat zonder de nieuwe, nog niet ingetreden zusters. Die hadden nog geen stem in het kapittel. Het paneel waar mijn jongste kleinzoon naar kijkt is ‘De bewening van Christus’ van Maarten van Heemskerk. Deze boerenzoon leerde in Delft het vak van schilder bij Jan Lucasz. Hij raakte bevriend met Cornelis Musius, de rector van het klooster en maakte voor hem het schilderstuk. Het behoort tot het oudste Delfts kunstbezit en is het enige werk dat Van Heemskerk voor Delft maakte, dat zich nog in de Prinsenstad bevindt.

Ons kleine mannetje had natuurlijk geen idee wat die blote meneer op het schilderij moest voorstellen. Ik heb het hem ook niet verteld. Te ingewikkeld. Op de lijst van het schilderij staat o.a. ‘odora tantum pectora et munda Christus diligit’. Dat vond ik nu wel heel passend. Dat kleine mannetje dat onbevangen naar de voorstelling kijkt. De Latijnse tekst betekent immers: alleen zuivere harten heeft Christus lief.

Geen opmerkingen: