zondag 8 januari 2012

Het echte werk

Delft – Dit jaar zal er een grote reorganisatie plaats vinden van de politie in ons land. De 25 regiokorpsen worden samengevoegd tot 1 landelijk politiekorps, dat wordt opgedeeld in tien kleinere gebieden. De nieuwe chef van dit landelijke korps wordt mr. Gerard Bouman. Voordien hoofd van de AIVD, korpschef van Politie Haaglanden en Hoofdofficier van Justitie. Wat ik me nog herinner van de samenvoeging van rijks- en gemeentepolitie aan het begin van de jaren negentig was de onrust die het tot gevolg had onder de politiemensen. Iedereen erkende dat er nadelen kleven aan zo veel korpsen, korpschefs en korpsbeheerders, maar toch wilde maar weinig mensen van hun vertrouwde plekje af. Wat me opvalt bij deze nieuwe reorganisatie is de rust onder het personeel van de politie. Ieder schijnt te beseffen dat ook met 25 regiokorpsen er nog te veel schijven zijn waarover zaken moeten lopen. Iedereen herinnert zich nog het drama met het ICT-systeem.

Er komt net als negentien jaar geleden veel op de dienders af. Ook nu blijft de winkel tijdens de verbouwing immers gewoon open. Ik denk dat de rust onder de politiemensen vooral komt omdat zij zien dat nationale politie voor hen een vooruitgang betekent. De diender hoeft minder tijd aan administratieve taken te besteden en kan meer op straat zijn. Ze hebben het gevoel weer toe te komen aan het echte werk.

Geen opmerkingen: