zaterdag 25 juni 2011

Het talent van de prins

Dunster – Tijdens onze reis door Zuid-Engeland vierde prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth, zijn negentigste verjaardag. Je begrijpt dat de media in Groot-Brittannië daar uitgebreid bij heeft stil gestaan. Het is voor de prins nu hij deze zeer respectabele leeftijd heeft bereikt natuurlijk leuk om te zien hoe de inwoners van dit grote eiland over hem denken. Mijn conclusie is dat hij erg geliefd is, maar ook gehaat. Dat laatste komt door zijn soms politiek nogal incorrecte optreden. Hij heeft een behoorlijke reputatie in het maken van publieke blunders. Sommige Britten kunnen wel lachen om zijn talent om mensen te beledigen, maar er zijn ook heel wat Britten die er de humor niet van inzien en met zo nu en dan gekromde tenen in de schoenen de uitspraken van de prins in de krant lezen of op het tv-nieuws bekijken. De kranten hebben zijn talent om mensen en dan vooral buitenlanders te beledigen ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag weer eens onder de aandacht gebracht. De krant The Independent publiceerde zelfs een lijst van negentig blunders en grappen. Je kunt er via deze klik ook even van genieten.

Hier is mijn top vijf:

“If it has four legs and it is not a chair, if it has got two wings and it flies but is not an aeroplane and if it swims and it is not a submarine, the Cantonese will eat it.” In een toespraak voor het Wereldnatuurfonds in 1985.
"Tolerance is the one essential ingredient ... You can take it from me that the Queen has the quality of tolerance in abundance." Was in 1997 zijn advies voor een succesvol huwelijk.
“Do you still throw spears at each other?” Prince Philip tegen de geschokte Aboriginal leider William Brin in Australië in 2002.
“Deaf? If you’re near there, no wonder you are deaf.” Tegen een groep dove kinderen die vlak naast een Caribische drumband staan in 2000.
“How do you keep the natives off the booze long enough to pass the test?” Vraag aan een Schotse rij-instructeur in 1995.

Geen opmerkingen: