maandag 3 maart 2008

Jaar van de hamster


Delft – Hamsters zijn drie keer zo duur geworden nu in China het jaar van de rat is begonnen. Men denkt sinds het begin van het nieuwe Chinese jaar dat de beestjes geluk brengen. Het Chinese woord voor rat is laoshu en daaronder vallen ook hamsters en mollen. De Chinese nemen het kennelijk ruim. Veel Chinese dierenwinkels zijn inmiddels uitverkocht. De vriendelijke beestjes brengen nu 30 yuan (€2,70) op. Dat is kennelijk een heel goede prijs. De hamsters zijn zo populair omdat zij een kennelijk een beter imago hebben dan ratten of muizen.

Hamsters zijn vriendelijke beestjes.

De rat is het eerste dier van de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem. Volgens Chinese folklore zijn mensen die onder dit sterrenbeeld zijn geboren: charmant, economisch, efficiënt, diplomatiek, ondernemend, ambitieus, flexibel, welbespraakt maar ook huichelachtig, laf, opportunistisch, verkwistend en op eigen materieel gewin uit. In ons land zijn ratten volgens mij alleen maar slim. Tenminste als het op hun eigen overleving gaat.

Geen opmerkingen: