woensdag 30 april 2003


Tastbaarder dan de kogelgaten


Kunstenaar Auke Hettema met een buste van Willem van Oranje dat hij maakte voor het kasteel Vianden in Luxemburg.Delft – Je zou toch denken dat Delft een standbeeld van Willem van Oranje bezit. De prins speelde immers een belangrijke rol in de geschiedenis van de stad. Niets is echter minder waar. Pas nu, na ruim vier eeuwen, wordt er in het Stedelijk Museum Het Prinsenhof een bronzen beeltenis van de Vader des Vaderlands onthuld. Het beeld is van de hand van de ruim 70-jarige kunstenaar Auke Hettema. De kunstenaar is benaderd door de landelijke Prins Willem de Eerste herinneringsstichting om vorm te geven aan de beeltenis van Willem de Zwijger. Het beeld is een geschenk van de stichting aan de gemeente Delft. De herinneringsstichting is een particulier initiatief van de voormalig directeur voorlichting van het ministerie van onderwijs. Dr. E. Nordlohne. Hij liet een behoorlijk geldbedrag na dat na zijn dood is ondergebracht in een stichting. Nordlohne was een bewonderaar van het gedachtegoed van Willem van Oranje. ”Vooral de uitspraak: 'De prins is er ten behoeve van het volk. Het volk is er niet ten behoeve van de Prins' sprak hem erg aan”, vertelt zijn levenslange vriend prof. Henk Vonhoff, de voorzitter van de herinneringsstichting.
”In het testament was opgenomen dat we het gedachtegoed van Willem van Oranje op figuratieve wijze moesten uitdragen”, legt deze uit.
Het beeld van de Prins is het eerste initiatief van de stichting. Wel heeft ze al eerder financieel bijgedragen aan een buste van Willem I in zijn geboortekasteel Dillenburg in Duitsland. De stichting kwam met de gemeente Delft in aanraking door de jaarlijkse Willem van Oranjelezingen. Het beeld wordt tijdens de eerstvolgende lezing in juni aan de gemeente overhandigd en komt dan vlak naast de plaats te staan waar Willem I in 1584 door Balthasar Gerardts met drie kogels werd vermoord.
Hettema heeft drie jaar gewerkt aan het bronzen beeld. Eerder maakte Hettema een beeld van Hugo de Groot voor Rotterdam en een beeldengroep voor Leeuwarden.
Het bronzen beeld staat momenteel bij bronsgieterij Binder in Haarlem.