vrijdag 20 december 2002


Te vol met kerst


Geprolongeerd wegens succesDelft – Het is op zondagmorgen niet altijd meer even druk in de kerk. Er komen steeds meer legen plekken bij tijdens de dienst. Maar op kerstmorgen puilt de kerk weer uit. Dan moeten er stoelen bijgezet worden. De gangpaden zitten vol. Er zijn heel wat mensen die helemaal geen zitplaats meer kunnen vinden. Je moet er op tijd bij zijn op eerste kerstdag. Maar ook in kerkgebouwen worden de veiligheidseisen steeds meer aangescherpt. Zo zijn er nu richtlijnen voor het aantal kerkgangers in relatie tot de beschikbare uitgangen. In gangpaden mogen bij voorbeeld geen mensen meer zitten. Dat gebeurde tot voor kort met een zekere regelmaat. Vanwege de nieuwe regels wordt in enkele kerkelijke gemeenten op eerste kerstdag een extra dienst belegd. Er worden dus kerkdiensten gehouden wegens groot succes. Het lijkt wel een bioscoop.


Geen opmerkingen: