donderdag 26 mei 2011

Overcompleet

Echternach – Het was heel stil in de Willibrordusbasiliek in Echternach toen Corien & ik er naar binnen gingen. Ik had in deze kerk die hoort bij een benedictijnenabdij juist nog al wat Nederlanders verwacht. Hier ligt immers Willibrord, de apostel der Friezen en de man die helemaal in zijn eentje de Nederlanders tot het christendom bekeerde. Ik verwachtte dus veel Nederlandse pelgrims die hier op hun knietjes bij het graf van de heilige komen bidden. Er was echter niemand. Er heerste een galmende stilte in de kerk en in de crypte. Misschien moet ik terugkomen op de dinsdag na Pinksteren als hier de springprocessie plaats vindt ter nagedachtenis van Willibrord. Daar komen naar verluid duizenden deelnemers op af. Maar misschien zijn dat inmiddels ook wel voor het merendeel toeristen. Het is een merkwaardige processie waarbij de deelnemers drie stappen naar voren zetten en vervolgens twee naar achteren. Het schiet dus niet echt op met de stoet.
Ik kan me die aarzeling in de optocht wel voorstellen, want ik vraag me ook af wie hier nu echt begraven is. Men claimt op meerdere plaatsen in Europa de botten van de heilige man te bezitten. Zo zegt men in de Sint Willibrorduskerk in Deurne ook botten te hebben van de heilige. Ze worden als reliek bewaard. In de Dom van Utrecht bevinden zich zelfs 1525 relieken van bisschop Willibrord. Ook in de kerk van Abbeville in Frankrijk bevindt zich het gebeente van de aartsbisschop. Daar heeft men zelfs drie zakken vol met beenderen. Er zijn nu drie schedels en zakken vol fragmenten van zijn vlees en botten op verschillende plaatsen in Europa. Er zijn hier en daar bovendien ook nog resten van zijn kazuifel en van zijn schoenen. Sinds 2002 vindt ook in Utrecht een jaarlijkse processie plaats waarbij een reliekschijn met botten van Willibrord door de Domstad wordt rondgedragen. Je hoeft als vrome rooms-katholiek dus niet helemaal naar Echternach te reizen om in de nabijheid van vermeende resten van de heilige te zijn. Willibrord is zo overcompleet dat je overal terecht kunt.
 

Geen opmerkingen: