maandag 25 april 2011

Gratis in Gent

Gent – Door het historisch centrum van Gent stroomt de Leie. Aan de ene kant van dat water heet de kade de Graslei en de andere kant de Korenlei. De zon schijnt en het is heerlijk warm als Corien en ik er naar een plaatsje zoeken om een glaasje te drinken. Het lijkt goed toeven daar tussen de Grasbrug en de Sint-Michielsbrug. Er varen bootjes op de Leie en langs het water zoeken meer mensen een plaatsje op een van de bankjes. Het merendeel van de bankzitters is geen toerist. Die kiezen voor de terrassen in plaats van de bankjes. Het zijn vooral jonge Gentenaren die een plekje hebben gevonden hier op de kade in de geboortestad van Keizer Karel. En waarom ook niet. Je krijgt geen rekening gepresenteerd voor het mooie uitzicht, de heerlijke zon, het historische gevoel, de unieke sfeer, het schone volk en de poëzie. Dat staat tenminste op het bord boven een afvalbak. Het valt op dat het er maar in één taal opstaat. De taal van deze stad. Dat is niet altijd zo geweest. In Gent is Keizer Karel, die in ons land Karel V heet, geboren. Die gebeurtenis ligt inmiddels wel zo’n zeshonderd jaar achter ons. Deze Gentse prins werd later als keizer heerser over een rijk waar de zon nooit onderging. Keizer Karel sprak aan het Bourgondische hof natuurlijk alleen Frans. Dat was toen de voertaal van de mensen met blauw bloed. Natuurlijk sprak keizer Karel ook Nederlands. Dat had hij in de dagelijkse omgang met stadgenoten wel geleerd. Maar wanneer hij dat sprak is mij niet duidelijk. Volgens de overlevering zou ooit gezegd hebben: Ik spreek Spaans tegen God, Italiaans tegen vrouwen, Frans tegen mannen en Duits tegen mijn paard. Waarschijnlijk sprak hij Nederlands tegen de mensen die hun rommel niet opruimden. Of is die conclusie iets te snel getrokken?

Geen opmerkingen: