donderdag 11 april 2002


Er is meer


Helmond – Herinneren jullie je dit kindergebedje nog, dat moeder thuis met je bad? Vast wel.

Ik ga slapen, ik ben moe
'k sluit mijn beide oogjes toe.
Vader, houdt ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.
Doe mij dankbaar en gezond
opstaan in de morgenstond
en als 'k mijn oogjes open doe
lacht uw zon mij vriend'lijk toe.
Zorg voor d'arme kind'ren, Heer,
en herstel de zieken weer
en voor alle mensen saam
bid ik U in Jezus' naam, Amen.


Het zijn juist deze jeugdherinneringen die blijven. Hoe oud je ook wordt, het kindergebedje blijft. Maar het gebed is langer dan we wisten. Saskia wees ons op een internetsite waarop er meer is te lezen. Dit is de site waar zij het ontdekte.