dinsdag 19 maart 2002


Vossen zijn nog even veilig


Kunnen we er nog over praten.Londen - Een grote meerderheid van het Britse Lagerhuis heeft gisteravond na vijf uur debatteren ingestemd met een verbod op het jagen met honden. Van de parlementariërs stemden 386 voor en 175 tegen het voorstel. Met honden wordt vooral op vossen gejaagd. De Lagerhuisleden hadden drie keuzen: een totaal verbod, een compromisvoorstel om de jacht met honden onder bepaalde voorwaarden toch toe te staan of de huidige wetgeving handhaven. De laatste twee voorstellen werden eerder op de avond al door de afgevaardigden weggestemd. Vandaag kwamen de drie voorstellen in stemming in het Hogerhuis. De keuze viel hier royaal op het compromisvoorstel. Er waren 336 stemmen voor en slechts 59 tegen. Overigens zijn de stemming in het Hoger- en Lagerhuis niet bindend voor de regering van premier Tony Blair. Die komt waarschijnlijk binnen enkele weken met plannen voor een wetsontwerp dat pas in november door het parlement zal worden behandeld. De wet moet dan in het najaar van 2003 van kracht worden.