dinsdag 26 maart 2002

Palmpasen in Eindhoven


Pallem pallem Pasen
ei - koer - ei
over ene zondag
krijgen wij een ei
een ei is geen ei
twee ei is een hallef ei
drie ei is een paasei


Nienke & Saskia met het takjeEindhoven – Afgelopen zondag was het Palmpasen. Het is de zondag waarmee de stille week begint. Ooit begon Palmpasen als de Christelijke viering van de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. In mijn jeugd gold het als een rooms feest compleet met een processie. Wij kenden dus niet de houten palmezel (symbool van het 'peerd van Christus') uit de roomse optochten. Naar verluid is in puur RK-gebieden de palmzondagprocessie ook nu nog wel in zwang. De meegevoerde palmtakken en hele grote palmpasens worden in de kerk gezegend en mee naar huis en hof genomen. Daar bieden ze een heel jaar bescherming tegen onheil, misoogst en ziekten van vee. Ook in de protestante kerken komen de palmpasenstokken nu voor. Ze versieren op de zondag voor Pasen de kerk en de dominee vertelt er het verhaal van de feestelijke intocht van Jezus bij. Palmtakken worden er niet uitgedeeld, daarvoor moet je toch nog echt naar een roomse kerk. Op palmzondag was ik bij Saskia & Sander en Nienke. Ik ging met hen mee naar de roomse kerkdienst. Daar was ik getuige van het uitdelen van de palmtakjes. Alle aanwezige gelovigen kregen er eentje. Nienke was een van de eerste (wij zaten vooraan) die het takje in haar handje kreeg geduwd. Ze nam het – net als wij – heel trots mee naar huis.

Geen opmerkingen: