dinsdag 23 november 2004


Wij werken weinig


Klik op de tekening en bekijk het verschil.Delft – Ik werk 36 uur per week. Daarmee zit ik boven het gemiddelde in ons land. Maar ook in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk sla ik een goed figuur. Minister Brinkhorst van Economische Zaken vindt dat we veel te weinig werken. We werken volgens hem in ieder geval veel minder dan mensen in andere westerse landen. Als bewijs daarvoor stuurde hij maandag een overzicht naar de Tweede Kamer. Daarin laat ons land alleen België en Italië achter zich. Klik maar eens op de tekening en bekijk het op je gemak.

De ambtenaren van Brinkhorst hebben voor het overzicht allerlei buitenlandse statistische bronnen geraadpleegd. Zij hebben zo goed als kon rekening gehouden met werkloosheid, deeltijdwerk, overwerk, vakanties, verlofdagen en zelfstandigen. Uit de internationale vergelijking komt naar voren, dat vrijwel nergens zoveel mensen betaald werk hebben als in Nederland, maar dat hier al met al toch weinig wordt gewerkt.

In Nederland bedraagt de zogeheten netto–arbeidsparticipatie (aantal mensen met betaald werk gedeeld door totale aantal mensen van 15 tot 65 jaar) 74,5. Dat is meer dan in de Verenigde Staten 71,9 procent en het gemiddelde in de vijftien onderzochte landen van de Europese Unie (64,4 procent). Toch vind ik het moeilijk om een echte vergelijking te maken. Zo maken vrouwen met een deeltijdbaan in Nederland veel minder uren dan vrouwen in het buitenland. Nederland komt al met al uit op 911 gewerkte uren per jaar per hoofd van de beroepsbevolking. Frankrijk doet het nauwelijks beter met 912 uur. We laten België (866 uur) en Italië (852 uur) achter ons. Daar staat tegenover dat Nederland ver achterblijft bij Zwitserland (1251 uur) en het Verenigd Koninkrijk (1124 uur). Ook Scandinaviërs en Duitsers werken veel meer dan Nederlanders.

Geen opmerkingen: