zondag 7 november 2004


Huismus bedreigd


de huismus.Hazerswoude-Rd – Van de zomer in de tuin van Nella & Martien verbaasden wij ons over het aantal huismussen dat daar rondscharrelde. Ik telde er in een mum van tijd wel veertien. Dat vond ik opmerkelijk want in onze Delftse tuin zie ik de Passer Domesticus, zoals de huismus officieel heet, al jaren niet meer. Met het vogeltje, dat nu officieel tot de bedreigde soorten behoort, gaat het dus in Hazerswoude nog steeds goed.
Het aantal mussen is namelijk de laatste veertig jaar met meer dan de helft gedaald. Er zijn nu tussen de één en een half miljoen broedparen in ons land. Het aantal huismussen is overigens in veel Europese landen achteruitgegaan. De oorzaak zou de vermindering van nestelgelegenheid zijn. Dat komt door de nieuwe bouwmethoden. De populatie huismussen groeide aanvankelijk door de verstedelijking met woningen waarin vooral onder dakpannen kon worden gebroed. Door de gewijzigde bouwmethoden is er sinds de jaren zeventig weinig ruimte meer onder de dakpannen. Ook is er steeds minder te eten voor de mussen omdat er steeds minder braakliggende terreinen zijn. Bovendien klopte men vroeger nog wel eens het tafelkleed uit in de tuin en er werd veel meer graan vermorst op het platteland, waardoor de uitzwermende mussen voedsel konden vinden. Wil je dus de huismus redden, strooit dan weer eens wat broodkruimels in de tuin.

Geen opmerkingen: