woensdag 27 februari 2002

Atheïsme wordt randverschijnsel

Delft - De islam groeit van alle wereldgodsdiensten het snelst. Met een groei van jaarlijks 2,1 % hebben de 1,2 miljard moslims bijna 1 procent voorsprong op de groei van de wereldbevolking, die 1,2 % bedraagt.
Het aantal moslims zal volgens de nieuwe berekeningen van de in de Verenigde Staten werkzame godsdienststatistici David B. Barrett en Todd M. Johnson tot het jaar 2025 tot 1,8 miljard mensen groeien. Hun aandeel in de wereldbevolking zal in dat jaar tussen de 20 en 23 procent bedragen.

Europa hekkensluiter
De ongeveer 2 miljard christenen blijven verreweg de grootste religie vormen. Hun aantal neemt jaarlijks echter nauwelijks meer toe dan de wereldbevolking. Hun aandeel blijft met ongeveer een derde van de 6,2 miljard mensen nagenoeg gelijk. De groei van christenen is vooral te vinden in Afrika en Azië (respectievelijk een stijging van 2,6 en 2,1 %), met Europa als hekkensluiter (stijging 0,1 %). Het aantal hindoes (836,5 miljoen) groeit jaarlijks met 1,5 %, het aantal boeddhisten (367,5 miljoen) met een 1% en het aantal Joden met 0,8 %.

Mormonentempel
Tempel in Zoetermeer.Het atheïsme wordt steeds meer een randverschijnsel. De toename van godloochenaars van 0,2 % per jaar blijft ruim een procent achter bij de groei van de wereldbevolking. Hetzelfde geldt voor de ”niet-godsdienstige” mensen (stijging 0,8 %). Beide groepen tellen samen 931,4 miljoen mensen, ongeveer 15 % van de wereldbevolking. Mormonen komen in het onderzoek niet apart voor. Zij worden tot het christendom gerekend. Hoe het ook zij, in Zoetermeer wordt nu de laatste hand gelegd aan een nieuw gebouw van de Kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen. Het met natuursteen afgewerkte complex is de eerste mormonentempel in ons land. Op de 21 meter hoge toren staat de engel Moroni. Deze engel zou volgens de mormonen in 1823 Joseph Smith opdracht hebben gegeven om de mormonenkerk te stichten.