vrijdag 23 november 2001

Gelijke rechten in de hoererij
Amsterdam – Veel buitenlanders, die na een bezoek aan ons land wordt gevraagd wat het meest opviel, noemen “the red light district”. We hebben dan ook een nogal losbandig imago in de wereld. Je kunt ook zeggen dat men een tolerant beeld van ons land heeft. Waarschijnlijk is dat hetzelfde: Alles mag in Nederland.
Toch klopt dat niet helemaal, want als het om prostitutie gaat meten we met twee maten. En dat mag niet langer. Daarover is nu een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Omdat Nederlandse vrouwen de vrijheid hebben hoererij te bedrijven als vorm van economische activiteit, moet dat ook gelden voor vrouwen uit de overige lidstaten van de Europese Unie. Iedere vrouw moet als vrije ondernemer hoer kunnen zijn. Gelijke monniken, gelijke kappen, al klinkt dat in dit verband misschien net zo merkwaardig als het woord ondernemer.
Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bepaalde dat deze week in de zaak van twee Poolse en vier Tsjechische vrouwen die in Amsterdam 'achter de ramen' hun dagelijkse brood verdienen. De zaak is op 15 juli 1999 (dus bijna 2½ jaar geleden) aanhangig gemaakt door de rechtbank in Den Haag. Die moest oordelen over de weigering door de Nederlandse regering, de zes vrouwen een verblijfsvergunning te verlenen “met het oog op het verrichten van arbeid als zelfstandige prostituees”.

Klik naar gelijk achter het raam


Nog 38 dagen tot de komst van de Euro

Geen opmerkingen: